Ziekteclassificatie

Het behandelen volgens de ziekteclassificatie werd ontwikkeld door de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann.
Wat houdt behandelen volgens de ziekteclassificatie in:

Klassiek homeopaat RH Ewald Stoteler, met ruim 25 jaar praktijkervaring, ontwikkelde op basis van de ziekteclassificatie van Samuel Hahnemann een visuele weergave; de ziekteclassificatie-bloem.
Alle ziektesymptomen van iemand worden gerangschikt in deze denkbeeldige bloem.
Het zwaartepunt van de dynamische verstoring, en daarmee de disbalans in de vitale kracht wordt hierdoor al snel duidelijk. Er ontstaat ook inzicht in welke symptomen veroorzaakt zijn vanuit endogene of exogene invloeden.
Door deze rangschikking kan er veel gerichter en grondiger behandeld worden.
Eerst wordt de minst diepe verstoring behandeld (de bladeren van de bloem) met een plantaardig of dierlijk middel, of een nosode. De homeopathische nosoden werken in op de miasma. Het is een van de redenen waarom binnen de homeopathische anamnese de familiegeschiedenis van belang is.
De behandeling eindigt altijd met de psora ( constitutie/basisgesteldheid), de kern van de bloem. De constitutie wordt behandeld met een mineraal middel.

 

 

 

 

In het midden, de kern, staat de psora, onze constitutie met zijn ziektesymptomen, centraal.
In de andere bloembladen wordt de volgende indeling gemaakt.

Exogene oorzaken. Die symptomen die ontstaan door ziekmakende inwerking van buitenaf op de levenskracht.

  • Incidenten.

Dit is onze biografie.  Voorvallen die veel impact hebben gehad en sporen hebben achtergelaten. Bijvoorbeeld een ongeval, stress, verlies, mishandeling, verwaarlozing etc. De impact van het incident is zo groot geweest dat het lijkt alsof het bezit neemt van iemand. Het organisme heeft onvoldoende weerstand om de invloed van het incident te relativeren, om er afstand van te nemen.

  •  Iatrogene ziekten

Iatrogene klachten kunnen ontstaan als gevolg van operaties, bijwerkingen van medicatie, pilgebruik, hormoongebruik, andere gifstoffen of vaccinaties op korte of langere termijn. Deze zaken kunnen een blokkade vormen voor een constitutionele homeopathische behandeling. Dan moet eerst deze blokkade behandeld worden. Een voorbeeld van een iatrogene klacht is het Post Vaccinaal Syndroom.
Lees meer……………….. CEASE.

  • Epidemische ziekten ( tussenziekten)

Ziekten die vanuit een besmetting worden overgebracht. Te denken valt aan de griep, leglionella, Pfeiffer, Hepatitis, Lyme, Mazelen etc.
Iedereen kan hier mee besmet raken, maar de algehele afweer van iemand bepaalt in welkemate. Iemand die chronisch ziek is kan door deze externe besmetting in een acuut miasmatische ziektetoestand raken. lees hieronder. Als iemand dan komt te overlijden dan is dat door de acuut miasmatische opleving en niet door de besmetting zelf.

Endogene oorzaken: Die symptomen die op basis van een verstoring van de vitaliteit ( levenskracht) van binnenuit ontstaan.

  • Acuut miasmatische ziekten.

Heftige symptomen vanuit een acute opleving van de constitutie, die vaak getriggerd worden door een incident. Er is sprake van een latent chronische ziekte die door een externe prikkel opeens acuut zichtbaar wordt.
Voorbeelden zijn:
Een aanval van astma door schrik of een verkoudheid, depressie door een verlies, burn-out door een ontslag, longontsteking na een verkoudheid, hooikoorts door pollen etc.

  • Erfelijke ziekten.

Meestal wordt men geboren met een erfelijke ziektetendens, een miasma.
De chronische ontregelingen van de eigen constitutie kunnen mede bepaald worden door deze erfelijke ziektetendens. Bijvoorbeeld bij Constitutioneel eczeem. Een baby heeft immers nog niets meegemaakt dat deze aandoening kan veroorzaken.

Hoe ik de behandeling volgens de ziekteclassificatie in de praktijk toepas?
Lees meer…………… Consult.

Ik verwijs u verder naar een prachtige site waar u meer over de filosofie en de werking van de klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie kunt lezen.
www.klassiekehomeopathie.nl

U kunt mij op deze site vermeld zien staan als gecertificeerd RH homeopaat.
RH
betekent volgens de regels van Hahnemann.