Voeding voor de hersenen

Als uw voeding niet goed is werkt uw medicijn niet,
Als u goede voeding hebt, heeft u geen medicijn nodig!Hersenen bevatten miljarden zenuwcellen die neuronen heten. Deze neuronen communiceren met elkaar via zogenaamde neurotransmitters. Bij een prikkeling van een neuron komt er een elektrisch stroompje vrij dat met een vaste richting via een synaps ( verbinding tussen 2 neuronen) overgedragen wordt. De synaps wordt aangezet tot het afscheiden van een chemische boodschapper: De neurotransmitter. Dankzij deze neurotransmitter kan de elektrische impuls door gegeven worden aan het volgende neuron. Bij stress, verdriet, angst en geheugenfuncties gebruikt het lichaam veel neurotransmitters. Vitamines, mineralen en vooral aminozuren zijn mede verantwoordelijk voor het aanmaken van neurotransmitters. Veel mentale en emotionele problemen zijn dus ook gerelateerd aan een tekort aan vitamines, mineralen en aminozuren. Slechte voeding heeft een negatief effect op de hersenen. Vooral op het geheugen, de concentratie, het gedrag en de gemoedstoestand, hoewel dit nog zelden wordt erkend door medische professionals.

Gaan we nog een stapje verder dan komen we uit bij onze overtuigingen. Hoe komt het dat de ene mens vatbaarder is voor een bepaalde aandoening dan de andere. Bewuste overtuigingen, maar vooral de onbewuste overtuigingen hebben invloed op onze cellen en kunnen de genen aan en uit zetten. Dit is het terrein van de Epigenetica.
Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar het boek ‘Biologie van de overtuiging’ van Dr. Bruce Lipton (Celbioloog)

Klassieke homeopathie werkt ook helend in op onze overtuigingen.

lees meer………….. ziekteclassificatie / miasmaleer

 

 

 

 

 

Het doorgeven van signalen ( Bijvoorbeeld een lekker gevoel) door de synapsruimte moet bliksemsnel en precies gebeuren. Maar een signaal moet ook precies op tijd stoppen anders wordt deze niet op de juiste wijze doorgegeven. Om de prikkel te laten stoppen, moet de chemische stof ( neurotransmitter) die als boodschapper fungeert, na het overbrengen van de informatie uit de synaps gehaald worden. Dat kan op 2 manieren gebeuren. Of de neurotransmitter wordt omgezet door een enzym en als afvalstof afgevoerd, of de neurotransmitter gaat terug naar de plek waar hij werd afgescheiden om daar weer te worden opgenomen. Bij een tekort aan een neurotransmitter, met name Serotonine, worden prikkels dus onvoldoende doorgegeven. Depressieve symptomen zijn het gevolg. Een antidepressiva blokkeert de afvoer of heropname van de neurotransmitter zodat deze langer in de synaps aanwezig blijft. Een teveel aan neurotransmitters, met name Dopamine, geeft psychotische symptomen.

Niet alle prikkels verplaatsen zich langs dezelfde zenuwen. De uitlopers van de zenuwcellen die dezelfde neurotransmitter gebruiken zijn gebundeld in “banen”. De bundels die vooral serotonine gebruiken als neurotransmitter vormen de serotonerge banen en die van dopamnine de dopaminerge banen.

Wetenschappers concluderen dus dat depressieve mensen een te laag serotoninegehalte hebben en psychotische mensen een te hoog dopaminegehalte hebben. je kunt dit dan ook zonder problemen behandelen door gewoon de chemische disbalans op te heffen met een bepaald stofje toe te voegen. De lange lijst met bijwerkingen laat zien dat dit onmogelijk is.

In 1969 werd er een onderzoek gedaan naar de serotoninegehaltes bij mensen met een ernstige depessie. Deze bleken weinig tot geen verschil aan te geven met niet depressieve mensen. In 1974 werd dit nog eens bevestigd. De aantallen depressieve mensen nemen toe. Mensen die psychofarmica slikken nemen toe en de lijst met bijwerkingen ook. Het lijkt er op dat door het slikken van psychofarmica de disbalans alleen maar toeneemt. Lange termijn onderzoek wijst aan dat de gezondheidstoestand van mensen die psychofarmica nemen alleen maar achteruit gaat. Deze medicijnen werken in op het hele systeem dus inclusief de serotonerge banen en de dopimanerge banen die uitlopers hebben naar andere delen van ons lichaam.  Aan de ene kant trap je op de rem bij antipsychotica of trap je het gaspedaal in bij antidepressiva om de disbalans op te heffen. Er komt meer of minder van een stof  de hersenen in en iemand kalmeert of pept op. Als reactie hierop drukt het organisme het gaspedaal in of trapt op de rem om dit verlies of winst te compenseren. Bij het stoppen van de medicijnen gaat het organisme nog even door met compensatie en krijg je daardoor te weinig of te veel stofjes in de hersenen en de uitlopers naar andere delen van het organisme. Dit zijn de overbekende afkickverschijnselen of het wordt uitgelegd dat de klachten er nog zijn. Dus door gaan met slikken. Het bewijs dat de middelen werken. Maar of dat echt zo is??? De terugkeer van klachten wordt juist gestimuleerd door de psychofarmica. Afhankelijkheid is het gevolg.

 • Serotonine/Dopamine systeem

Het Serotoninesysteem is het grootste hersensysteem dat bekend is. Serotonine is kalmerend neurotransmitter en het regelt vooral het geheugen, leren, slaap, stemming en gedrag. Sommige van deze neuronen sturen lange uitlopers, de serotonerge banen, langs het ruggemerg omlaag, die betrokken zijn bij de functies van de longen, het hart en het maag-darmkanaal. Andere zenuwcellen hebben uitlopers die naar andere hersendelen gaan. De kleine hersenen, hypofyse, hypothalamus, basale ganglia, slaapkwabben, limbische systeem, hersenschors en voorhoofskwabben.

De bloed- hersenbarrière bepaalt in hoeverre Serotonine de hersenen vanuit het lichaam kan bereiken. Serotonine komt voor 90 % in het maag-darmkanaal en het bloed voor en maar voor 2% in de hersenen.

Het Dopamine systeem is een systeem met uitlopers naar de basale ganglia waar beweging begonnen en gecontroleerd wordt, uitlopers naar het limbisch gebied waar onze emoties gereguleerd wordt, en uitlopers naar de voorhoofdslobben wat ons het vermogen geeft om onszelf waar te nemen. Door dit systeem voelen we de wereld om ons heen, een proces wat essentieel is voor het gevoel van onszelf, onze waarneming van de werkelijkheid, en ons zelfbewustzijn. Veel dopamine wordt aangemaakt en doorgegeven wanneer mensen met plezier en/of aandacht met iets bezig zijn. Dopamine is een kwetsbaar neurotransmitter en zijn gehalte kan snel aangetast worden door stress of slaaptekort, en zijn activiteit wordt verstoord door suiker, alcohol, nicotine, drugs en medicijngebruik die verslavend werken. De eerste paar keren dat men deze middelen gebruikt gaat het dopaminegehalte omhoog, wat een zekere kick veroorzaakt. Na verloop van tijd raakt de balans verstoord en men heeft steeds meer nodig om het nivo op peil te houden. Immers bij een laag nivo voelt men zich gestrest, angstig, moe, kortom onprettig. Men belandt in een vicieuze cirkel.

Dopamine oxideert gemakkelijk. Daarom is het eten van voedsel dat rijk is aan anti-oxidanten belangrijk. Anti-oxidanten beschermen tegen vrije radicalen. Vrije radicalen zijn reactieve moleculen die celmembranen en zelfs de genen aanvallen en beschadigen. Zij zijn bijproducten van de normale stofwisseling en zijn dus onvermijdelijk. Maar de meeste vrije radicalen die we opdoen zijn wel vermijdelijk. We doen ze op uit slechte voeding, alcohol, stress, medicijngebruik, zware metalen etc.

Neurotransmittercommunicatie

Voor het goed functioneren zijn de volgende zaken belangrijk

 • Een optimale snelle bloedcirculatie naar de hersenen. Omega 6 vetzuren genereren goede lokaal werkende weefselhormonen die een optimale bloeddoorstroming stimuleren.
 • Voldoende zuurstof om de hersenen voldoende energie te laten produceren om te voorkomen dat hersencellen afsterven.
 • Een stabiele bloedsuikerspiegel. Glucose is de ‘brandstof’ waarvan neuronen in de hersenen voor bijna 100% afhankelijk zijn. Neuronen kunnen maar voor 2 minuten glucose in de vorm van glycogeen opslaan. Daarom is een constante toevoer van bloedsuiker noodzakelijk. Een lage bloedsuikerspiegel uit zich in onder andere geïrriteerdheid, vergeetachtigheid, wisselende stemmingen, concentratieproblemen en depressiviteit.
 • Voldoende juiste verhouding Omega 6 en 3 vetzuren in de hersenen. Deze spelen een belangrijke rol in de Celmembranen en de receptorgevoeligheid. Onderzoek laat zien dat deze vetzuren het Serotoninegehalte kunnen verhogen.
 • Voldoende Mineralen en Vitamines. Vitamines zijn als co-enzymen betrokken bij het maken, verzenden en ontvangen van neurotransmitters. Mineralen regelen de vochtbalans en het elektrische circuit in de hersenen.

De meeste belangrijke oorzaken van verstoring van neurotransmissie

 • Hormonale disbalans. Het hormoon Cortisol, veroorzaakt door stress, heeft enorme gevolgen voor de neurotransmitters in de hersenen. De lever produceert dan een te veel aan een enzym dat de aanmaak van Serotonine belemmerd. Te veel cortisol ontneemt ook de hersenen van Glucose. Dit kan een onbalans geven in de hormonen Oestrogeen en Testosteron en kan leiden tot veel klachten waaronder angst, depressie en paniek.
 • Dysbiose in de darmen. Een chronische overgroei van parasieten, schimmels en gisten in de darmen, in het bijzonder Candida Albicans, kan een teveel aan afvalstoffen produceren die problemen in de hersenen geven. Symptomen zijn onder andere moeheid, buikpijn en depressie.
 • Voeding en teveel suiker, alcohol en  cafeïne.
 • Allergieën of intolerantie voor melkproducten, gluten, tarwe, MSG en Aspartaam.
 • Tekort aan Vitamines en mineralen, in het bijzonder Vit B1/B6/B12/Foliumzuur, Magnesium en Zink, die nodig zijn voor een goede Methylering. Bij een verstoorde methylering verloopt de omzetting van aminozuur naar een neurotransmitter niet goed.
 • Milieufactoren. Reacties op chemicaliën die neurotoxinen bevatten zoals onder andere oplosmiddelen en zware metalen ( Aluminium, Cadmium, Lood, kwik etc.) en vaccinaties.
 • Overige oorzaken zoals een infectieziekte, medicijngebruik, tekort aan zonlicht en beweging kunnen de neurotransmissie negatief beïnvloeden.