Inleiding

Niets schenkt meer vertrouwen dan wat men zelf ontdekt heeft

U merkt als ouders al een tijd op dat het niet zo lekker gaat met uw kind. Soms heeft dit een directe aanwijsbare oorzaak, maar al te vaak kunt u er niet echt de vinger op leggen. In de meeste gevallen heeft dit effect op het hele gezin en wordt het al snel onduidelijk wat er aan de hand is en bij wie. Problemen kunnen fysiek en/of mentaal en/of emotioneel geuit worden. Bijvoorbeeld hoofd- of buikpijn, eet- of slaapproblemen, leerproblemen of angsten.
Na bezoek aan een huisarts kan er een verwijzing komen naar de specialist of RIAGG/GGZ/ACCARE. Dan volgen er onderzoekingen en testen. Meestal wordt uw kind niet meteen geholpen en in die tussentijd ‘moddert’ u als ouders maar door om het gezin draaiende te houden.
U kunt ook  speltherapie en/of klassiek homeopathie overwegen. Uw kind  kan zonder verwijzing van de huisarts bij mij terecht. Het is niet nodig om te wachten op de uitslagen van alle testen of een diagnose. Er is een samenwerkingsverband met andere therapeuten waardoor doorverwijzen, indien nodig, meestal meteen gedaan kan worden.

 

 

 

 

 

 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spelen gebruikt wordt om een kind te helpen. Via spelen kan een kind zich uiten, ontspannen, ervaringen verwerken, maar ook experimenteren met nieuw gedrag en nieuwe inzichten opdoen.
Ik bouw een vertrouwensrelatie met uw kind op. Uw kind wordt liefdevol, zonder oordeel en met respect benaderd.
Ik leer de speeltaal van uw kind begrijpen en geef ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Ik maak gebruik van beeldend spel, sensopatisch spel, creatief spel, regelspel en rollenspel.

 

 

 

 

 

 

 

Het systeemdenken staat centraal. Speltherapie is geen hulp aan een individu maar onderdeel van hulpverlening aan een totaal gezinssysteem. U, als ouders, bent de kracht en bron van waaruit het kind kan groeien. Broer en/of zus hebben ook invloed op de ontwikkelingen binnen het gezin. Ik werk met uw kind maar u blijft verantwoordelijk en geeft dagelijks inhoud aan de opvoeding. Willen daarom veranderingen bij uw kind blijvend zijn dan vragen zij vaak ook om veranderingen bij de ouders. U krijgt bij mij alle ruimte om uw verhaal kwijt te kunnen, en ik begeleid u, indien nodig. De ervaring leert dat naast de speltherapie, ondersteuning met een homeopathisch middel snellere veranderingen waar te nemen zijn.

Ik kan dus speltherapie combineren met klassieke homeopathie en/of CEASE therapie. Vooral bij een kind dat een indringende aangrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt of als uw kind AD(H)D of ASS heeft dan is deze ondersteuning erg welkom.
Lees meer………… klassieke homeopathie en CEASE

Indien nodig werk ik met kinderen in de speelkamer onder andere met de methode Contact Gericht Spelen en Leren (CSL)
Dit is de Nederlandse methode van het SON-RISE programma ontwikkeld door het Option -Institute in de Verenigde Staten.
Lees meer…………….  CSL

Wanneer speltherapie

  • Bij een traumatische ervaring  als gevolg van verlies, scheiding, verandering, ongeval, mishandeling, ziekte, etc.
  • Emotionele problemen zoals een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, moeite met uiten van gevoelens, hechtingsproblematiek etc.
  • Sociale problemen zoals niet kunnen samen spelen, gepest worden, gedragsproblemen, etc.
  • Bij een gedrags- en ontwikkelingsstoornis of handicap.
  • Als ondersteuning bij een klassiek homeopathische behandeling of CEASE behandeling.