PVS/CEASE therapie

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”,
(Albert Einstein)

CEASE    Cure with ease

Ik werk al jaren met deze methodiek en behaal goede resultaten.

Jarenlang heeft de Nederlandse Homeopathische arts Tinus Smits gewerkt aan het ontstoren van  Het Post-Vaccinaal Syndroom
Vanaf 1980 is hij een verband gaan zien tussen vaccinaties en het toenemende aantal chronische klachten dat zich bij kinderen voordoet.
Onder andere:

  • Ontwikkelingsstoornissen/Gedragsstoornissen
    /Stemmingsveranderingen
  • KNO klachten/Astma/Bronchitis
  • Slaapstoornissen
  • Huidklachten

Dit behandelde hij door de vaccinatie nosoden te geven. Dit zijn speciale homeopathische middelen die gemaakt zijn van de betreffende vaccins. Tinus Smits heeft de afgelopen jaren de PVS behandeling uitgebreid en ontwikkeld tot de CEASE therapie. Dit omdat er aanvankelijk, na de PVS behandeling, nog klachten overbleven die niet aan de vaccinaties konden worden toegeschreven.

CEASE betekent Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression.

 

 

 

 

 

CEASE is een behandelmethode voor voornamelijk stoornissen binnen het autisme spectrum en problematiek zoals AD(H)D of andere gedragsstoornissen, en voor kinderen die angstig, onzeker, driftig of hoogsensitief zijn werkt het ook zeer heilzaam.
Tinus Smits heeft in de laatste jaren zo’n 300 kinderen met bovenstaande aandoeningen, van welke ernst dan ook, behandeld volgens deze methode, met positief resultaat.
In de meeste gevallen bleek de oorzaak een opeenstapeling van verschillende factoren te zijn.
Bij ongeveer 70 tot 80 % van de kinderen waren vaccinaties mede verantwoordelijk. Bij 80 to 90 % van de kinderen waren ook toxische medicijnen en andere stoffen betrokken. En bij ongeveer 5% van de kinderen waren ook doorgemaakte ziekten van de ouders of het kind zelf betrokken.
Men kan dan ook terecht stellen dat CEASE een zeer effectieve methode kan zijn om zulke kinderen te behandelen.
In de praktijk blijkt dus dat er, naast vaccinaties, meer oorzaken een verstorende werking bij een kind kunnen geven.

  • Voeding
  • Doorgemaakte ziekten van de ouders en/of het kind zelf.
  • Medicatie die het kind of zijn ouders hebben ontvangen in het verleden en/of moeder en kind tijdens de zwangerschap.
  • Maar ook andere chemische en toxische stoffen waar het kind vanaf de conceptie mee in aanraking is gekomen.

Ze zijn allemaal sterk verdacht en veel kinderen uit de groep van 300 van Tinus Smits zijn er, naast de vaccinaties, succesvol mee ontstoord.
Welke andere naast de bovenstaande chemische en toxische stoffen een rol spelen wordt nog steeds onderzocht. Aspartaam, Monosodium Glutamaat (MSG) E621/E635, Xylometazoline, roken en alcohol (tijdens de zwangerschap) en weekmakers uit plastics hebben op dit moment prioriteit in het onderzoek.
Al deze factoren kunnen een zodanige stapeling van stress bij het kind veroorzaken dat een grens overschreden wordt en de grote hersenen op slot gaan of in een soort stand by functie. Zware metalen passeren ongehinderd de bloed-hersenbarriere. Belangrijke functies van de hersenschors vallen dan (tijdelijk) uit. Men spreekt dan van een stapelingsziekte.
Lees meer…………. Metallothioneine

CEASE-therapie kan zeer succesvol zijn, maar mislukt als de oorzaak niet te achterhalen is of als er sprake is van een hersenbeschadiging. Bij de meeste kinderen is er geen sprake van een beschadiging maar van een blokkade waarop CEASE het antwoord kan hebben.

Sinds 2009 ben ik een gecertificeerd CEASE therapeut, opgeleid door Tinus Smits. Ook maakt deze praktijk deel uit van een netwerk van goed opgeleide en ervaren CEASE-therapeuten. Er is onderling contact via een forum zodat kennis en ervaring snel gedeeld kunnen worden.