Miasmaleer

De aantrekkingskracht van ziekten

Steeds meer mensen lijden aan chronische kwalen of ziekten.
Medicijnen bieden geen echte uitkomst, de kwaal blijft terugkeren.
De grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann, zocht de ware oorzaak van dergelijke ziekten in de mentaliteit van zijn patiënten.
Het beste medicijn : een andere overtuiging.

Wie met een kwaal naar de dokter gaat, krijgt vaak te horen dat het een virus of bacterie is. Meestal wordt dan een geneesmiddel voorgeschreven om de ziektekiemen uit te roeien. De symptomen worden bestreden, maar niet zelden steken die symptomen later de kop weer op. De Duitse arts Samuel Hahnemann, grondlegger van de homeopathie , constateerde dit aan het eind van de achttiende eeuw ook al. Hahnemann zag zo vaak ziekten , die verdwenen leken , weer terugkeren, dat hij een soort onderstroom vermoedde: een latente aantrekkingskracht voor een bepaalde ziekte.
Hahnemann noemde dit een ‘miasma’. Een energetische vervuiling in onze cellen die we als gevolg van een infectie veroorzaakt door een micro-organisme, van onze voorouders hebben meegekregen.
Het zijn deze energiepatronen die in feite onze ziekte en gezondheid bepalen. Ze werken als een blokkade op onze genezing.
Je kunt de verschijningsvorm van een ziekte wel veranderen , dat is precies wat medicijnen doen,  maar de onzichtbare ‘miasmatische’ krachten oefenen een diepere, aanhoudende energetische aantrekkingskracht uit. Nadat het medicijn is uitgewerkt, kan die onderstroom de kwaal gemakkelijk weer doen terugkeren.
Het gevolg is wat patiënt en arts dan gaan beschouwen als een hardnekkige, chronische ziekte.
Door inzicht in de aard van een miasma, hoe ze groeien en hoe ze zich manifesteren, valt vaak de ware oorzaak van gezondheidsproblemen te achterhalen.

Een belangrijk gegeven van de miasmaleer is dat er van generatie op generatie energiepatronen doorgegeven worden. Door deze overdracht komt het voor dat niet alleen ouders en kinderen qua karaker op elkaar lijken maar ook vaak dezelfde ziekten ontwikkelen. Blijkbaar wordt er tijdens de conceptie en zwangerschap op energieniveau iets doorgegeven. Een soort blauwdruk.

Het is te vergelijken met het ontstaan, gedurende het leven, van automatismen in het zenuwstelsel. Hierbij slijpt zich in de zenuwgeleiding een soort voorkeursbaan in, waarlangs de impulsen automatisch verlopen. Er ontstaat een soort voorkeursroute die zonder ingrijpen van het bewuste denken, gekozen wordt. Zo kan het bij miasma’s ook gezien worden. In het energetisch lichaam is een soort basiscircuit ingeslepen, waarlangs zich onder bepaalde omstandigheden volgens een voorkeursroute bepaalde klachten kunnen gaan ontwikkelen.

Mensen beweren vaak dat zij nooit dezelfde fouten zullen gaan maken als hun ouders, maar dat dit ondanks hun goede voornemens toch gebeurt. Dit is, naast de invloed van de opvoeding en mogelijk nog andere oorzaken, mede te wijten aan deze overgeërfde energiepatronen. De tendens tot een dergelijke ontwikkeling zit er al vanaf de geboorte in. De klassieke homeopathie kan helpen deze ketens van erfelijke belasting van ons af te werpen zodat we ons zelf als individu verder vrij kunnen ontplooien.

Door het miasma vindt dus een constante negatieve energiestroom plaats van waaruit we keuzes maken die niet wezenlijk bij ons passen, ons ziek kunnen maken.

De Actie = reactie natuurwet is gebaseerd op de 3 denatuurwet van Newton. Het kenmerk van een natuurwet is dat deze voor iedereen altijd en overal werkt. Het immuunsysteem werkt op basis van deze natuurwet. Er zijn ziekteverwekkende besmettingen die van buitenaf komen en de mens ziek maken maar de dynamis stabiel houden. Dit zijn de acute ziekten/de epidemieën.
Er zijn ook ziekteverwekkende besmettingen die het immuunsysteem wel ziek maakt en zich uit in een chronische miasmatische ziekte. Deze ziekten genezen dus nooit uit zichzelf daar het actie=reactie principe ontregeld is geraakt.

Er zijn 3 chronisch miasmatische besmettingen die de meest fundamentele natuurwet actie=reactie in haar werkzaamheden ontregelen. Dit zijn de basismiasma’s:

  • Psora.

Vervuiling als gevolg van lepra doorgemaakt in voorgaande generaties. Psora werkt reactiepatroon vertragend. Fysieke en emotionele symptomen uiten zich in volgende generaties als een tekort.  De ontwikkeling verloopt traag.
Centraal in de psyche staat de levensangst, de hulpeloosheid en het gebrek aan doorzettingsvermogen. Men staat in het leven met een gevoel van een gevecht moeten leveren om te kunnen slagen volgens zijn eigen innerlijke stem. De eigen weg is minderwaardig. Wat een ander heeft lijkt altijd beter. Tegelijk is er ook hoop en het niet slagen betekent niet het einde van de wereld.
Deze innerlijke strijd haalt alle energie weg die daardoor niet beschikbaar is voor basale functies zoals spijsvertering en opname van voedingsstoffen. Hierdoor dreigen er tekorten die zich uiten in chronische ziekten.
Het zenuwstelsel heeft ook te lijden wat zich uit in weinig initiatief, veel angst en onzekerheid.

  • Sycosis.

Vervuiling als gevolg van de ziekte Gonorroe doorgemaakt in vorige generaties.
Sycosis werkt reactiepatroon versnellend. Fysieke en emotionele symptomen uiten zich in volgende generaties heftig en met een overdaad.
Het baisgevoel is dat er een gefixeerde onherstelbare zwakte bestaat die niet meer te verhelpen is. De hoop is opgegeven. Dit moet voor de buitenwereld verborgen blijven. Men is gezwicht voor de verlangens. Men gaat er voor, niet meer vanuit een innerlijke drang, maar vanuit de impulsen van de buitenwereld. Dit geeft geen bevrediging en er wordt gezocht naar steeds meer. Het leven vindt plaats met veel stress, overactiviteit, het zoeken naar kicks, verslavingsdrang en over grenzen gaan. Dit geeft een gevoel van schaamte en is vaak onbewust. Schaamte komt voort uit de fundamentele wetenschap dat we niet doen waarvoor we op de wereld zijn.
Deze mensen hebben de neiging te overdrijven, bij falen proberen ze te ontsnappen, in woorden, gebaren of anderen de schuld geven. Onderdrukt negatieve aspecten worden niet opgelost, zijn vaak onbewust.

De slijmvliezen zijn vaak aangetast. Deze vormen de bekleding van de verbindingen tussen het lichaam en de buitenwereld. Er is vaak overdreven uitscheiding op de KNO gebieden, luchtwegen, ogen, urinebuis, rectum, vagina. Deze gebieden staan in contact met de buitenwereld. Ook zijn er andere overdaadskwalen zoals wratten, cystes, tumoren, overbeharing, overgewicht etc.

  • Syphilis.

Vervuiling als gevolg van de ziekte Syphilis doorgemaakt in vorige generaties.
Syphilis veroorzaakt een zelfvernietigend reactiepatroon. Fysieke en emotionele symptomen uiten zich in volgende generaties met een snelle en vernietigende/destructieve kracht.
Centraal in de psyche staan wrok, haat, het verlangen gemeen te zijn, te vernietigen.
Er is verlies van schaamte. Men handelt zonder te luisteren naar zijn authentieke innerlijke stem. Verveling, onverschilligheid en afstomping zijn de drijfveren geworden. Er wordt geen vergelijking meer gemaakt tussen de daden en wat goed voor iemand is. De strijd hierin is gestaakt. Daarom gaat dit ook gepaard met minder fysieke en psychische pijn. Deze mensen eindigen met schuldgevoelens, zelfvernietiging, alcoholisme, depressie, of zelfmoord.
Het fundament van het lichaam wordt aangetast en wordt gekenmerkt door kwalen als: Zweren, verlies van botmassa en degeneratieverschijnselen aan het zenuwstelsel.

Door Tuberculose, kanker en AIDS gedurende de laatste generaties zijn er meerdere miasma’s ontstaan. Deze chronische verstoringen zijn altijd combinaties van de bovenste 3 onderliggende basis miasma´s.

  • Tuberculosis.

Tuberculose is een primaire ontsteking en uit zich in een versneld reactiepatroon en een zelfvernietigend reactiepatroon.                                                                                        

Tuberculosis weerspiegelt in haar essentie het beeld van de atrofie, atonie.
Centraal in de psyche staat het ontheemd zijn, met al haar varianten, vanuit een gebrek aan eigen identiteit, angsten door geblokkeerde zelfexpressie en vluchten voor de werkelijkheid.
Deze mensen zijn romantisch, erotisch, sociaal, extrovert, kosmopoliet, grillig, angstloos, koppig, optimistisch, maar ontevreden. Ze  willen altijd dingen veranderen, zoals plaats, werkkring, vrienden etc. Ze zijn rusteloos op zoek naar een nieuw thuis.
De gemiddelde mens met een Tuberculair miasma heeft totaal geen interesse voor de materiële wereld en verliest gewicht op het fysieke niveau. Hij compenseert de onderdrukte energie met spirituele stimuli zoals muziek, kunst, esoterische filosofieën etc.
Bij een verschuiving naar de Syfilitische fase zien we meer wanhoop, teleurstelling over de eerdere filosofieën en dit kan uitgedrukt worden door destructief gedrag.

  • Carcinogeen.

Carsinosis wordt gekenmerkt door een neiging tot het vormen van kwaad- of goedaardige tumoren en neoplasmata van allerlei aard. Woekering en vernietiging. Er bestaan families waar binnen vaker kanker optreedt.
Kanker is een eindstadium welke veroorzaakt kan zijn door virussen, carcinogene substanties, gemengde miasma’s of een combinatie van alle drie.
Een tumor kan verschijnen ten gevolge van elk miasma of als combinatie van twee of drie miasma’s,
De aard van de tumor wordt bepaald door de actieve miasma’s, de prognose bij het psora miasma is het meest gunstig.
Centraal in de psyche staat het zwaar onder controle staan van degene van wie men afhankelijk is.
Er is het gevoel dat overleving afhankelijk is van het uitvoeren van bovenmenselijke taken, (in het belang van anderen), een inspanning die de eigen capaciteit te boven gaat. Falen betekent dood en vernietiging.
Er is een tendens om zichzelf met zijn eigen wensen te onderdrukken. Deze mensen bevinden zich vaak in onderdrukkende of gewelddadige relaties. Ze zijn perfectionistisch, nauwgezet, overbezorgd en offeren zichzelf op  welke tot zelfvernietiging leidt.    

  • AIDS      

 AIDS heeft associaties met ‘grens’ kwesties. Normaal is wat binnen in het organisme is moet daar blijven, wat er buiten is komt er in geval van gezondheid niet in. Maarbij AIDS is een schending en vernietiging van de eigen grenzen; het immuunsysteem bezwijkt. Er is het gevoel machteloos en verraden te zijn, juist de mensen die veiligheid en geborgenheid zouden moeten bieden, schenden de eigen grenzen.
Er is een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen, doorzetten ondanks zware omstandigheden, zonder te klagen. Geschiedenis van seksueel misbruik. Er is sprake van zelfverachting, isolatie vervreemding.