Filosofie

Een geneeskunde met een filosofie!

 

 

 

 

Wat de klassieke homeopathie tot een opvallende geneeskunst maakt is de filosofie erachter.

Ter inleiding:

Een man merkt in zijn auto dat volgens de meter de oliedruk te laag is. De monteur kijkt er naar, loopt naar zijn kantoor en komt terug met een plakkertje waarop de wijzers van de oliedruk in de gewenste stand staan afgebeeld en plakt dit op de meter van de auto. “Ziezo, zegt hij, dat is ook weer opgelost”. De eigenaar van de auto besluit nooit meer naar deze garage te gaan.

Een man voelt zich al een tijdje niet zo lekker en gaat naar de huisarts. Deze stelt een te hoge bloeddruk vast. De arts schrijft bloeddrukverlagende middelen voor. Na een maand geven de wijzers van de meter aan dat de bloeddruk in orde is. De man is tevreden.

De oorzaak is in beide voorbeelden niet aangepakt. In het eerste voorbeeld is het duidelijk, in het tweede wat meer verborgen. In het laatste gaat het om een complex geheel, het menselijk organisme, het systeem van lichaam en geest.
Ook al zijn deze twee voorbeelden wat stellig en zwart/wit, er is wel wat over te zeggen. Het lijkt alsof het ene voorbeeld niets met het andere te maken heeft, want in het ene wordt het meetresultaat verdoezeld en in het tweede niet. Maar is dat wel zo? Als de man na zes maanden stopt met het innemen van de pillen, en er verder niets ten positieve veranderd is in zijn omstandigheden, wijst de meter opnieuw een te hoge druk aan. Er is dus wel degelijk iets verdoezeld.
Hetzelfde verhaal had ook over oorontsteking bij een kind en antibiotica, migraine en pijnstillers, AD(H)D en Ritalin, depressie en antidepressiva etc. kunnen gaan. Het onderdrukken van symptomen, kan een chronische ziekte in de hand werken.
Lees verder………… Dr. H. Reckeweg.

Regulier gezien spreekt men van ziekte als er iets niet goed in een lichaam functioneert, het is dus een soort diagnostisch etiket. Men heeft suikerziekte als de eilandjes van Langerhans niet goed werken. Het lijkt logisch dat je dan op zoek gaat naar een geneesmiddel die deze eilandjes gaat stimuleren of van buitenaf iets toedient om een tekort aan te vullen. Regulier stelt men dat men ziek is omdat men diabetes heeft.
Een homeopaat kijkt op een heel andere manier naar, in dit geval, diabetes. Een homeopaat zegt dat iemand ziek is en daardoor diabetes ontwikkelt. De klassieke homeopathie stelt dat de psychische en algehele gesteldheid haar oorsprong vind in een situatie.
Twee mensen die diabetes hebben zullen beide een toegenomen aandrang tot urineren, dorst en een stijgende bloedsuikerspiegel etc. hebben. Het is erg onwaarschijnlijk dat ze ook beide dezelfde levensbiografie en etiologie etc. hebben. Ook het verloop en de complicaties zullen verschillen. Behandelt men de totaliteit in plaats van alleen het aangedane deel dan zal er meer kans zijn op een duurzame genezing.

De bedoeling van deze vergelijkingen is niet om de geneeskunde in diskrediet te brengen. Zij heeft haar plaats en verdienste en de beoefenaren handelen integer vanuit hun eigen waarheid.
De bedoeling is om een kritische blik te ontwikkelen bij zoiets belangrijks als onze gezondheid, en om het zelf denken te stimuleren.
Het is toch logisch dat als je een probleem wezenlijk wilt oplossen je de oorzaak aan moet pakken?

Samuel Hahnemann      

Samuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de klassieke homeopathie. Uit onvrede met de toenmalige gevestigde geneeskunde begon hij met experimenten op zichzelf en anderen. Zo herontdekte hij het principe van de homeopathie.
Het woord homeopathie komt uit het Grieks: “Homeo” betekent gelijk en “pathos” betekent ziekte.
Het homeopathisch geneesmiddel middel is dus gelijksoortig aan het ziektebeeld.

 “Alles is gif en niets is gif;
het verschil schuilt in de dosering.”

Paracelsus

Heel bekend is Hahnemann zijn eerste experiment met kinabast, een voorloper van kinine en destijds in gebruik als geneesmiddel bij malaria. Hahnemann nam zelf kinabast in en vertoonde alle ziekteverschijnselen van iemand met malaria. Hij trok daaruit de conclusie dat de kinabast in staat is om malaria te genezen, maar ook dat malariasymptomen zijn op te wekken bij gezonde personen.
Dit principe heeft hij verder onderzocht, waardoor de basis van de homeopathie werd gelegd:
Een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, kan soortgelijke ziekteverschijnselen bij zieken genezen.
Hahnemann ging bij het bereiden van zijn medicijnen behoedzaam te werk: de giftige stoffen die hij als uitgangsmateriaal koos verdunde hij eerst verregaand alvorens ze op zijn patiënten toe te passen. Door de verdunning, waarbij er eigenlijk niets meer van de uitgangsstof overblijft.  namen de gevaarlijke effecten van het uitgangsmateriaal natuurlijk af. Het resultaat was dan wel veilig, maar ook onwerkzaam. Hahnemann meende echter door het schudden de essentie van het uitgangsmateriaal op het oplosmiddel over te brengen. Meer schudbewegingen betekenden volgens hem een grotere versterking, “potentiëring”.
Het principe van de homeopathie gaat heel ver terug in de tijd. Zo geloofde de grondlegger van de geneeskunde, Hippocrates, in de 5de eeuw voor Christus al dat de eigen geneeskracht van de patiënt essentieel is bij het kiezen van het juiste geneesmiddel en dat die moest worden gestimuleerd.

Er is een verschil tussen klassieke homeopathie en klinische homeopathie.
Bij klinische homeopathie wordt een middel gegeven op grond van een klacht. Deze middelen zijn van een lage potentie en kun je gewoon in de winkels kopen. Dit is symptoombestrijding, en heeft hooguit alleen effect bij acute klachten en niet bij chronische ziekte. De grondoorzaak wordt niet aangepakt, wat in de klassieke homeopathie wel gebeurd.

Ik werk met klassieke homeopathie volgens de ziekteclassificatie.
Lees meer……….. Ziekteclassificatie.

Ik vind het belangrijk om u kennis te geven over het ontstaan van ziekte en gezondheid. De richting van gezond naar ziek zijn en andersom en hoe een klassiek homeopathische behandeling, ziekte weer naar genezing kan gaan brengen. Deze kennis kan bij het begrijpen, volgen en de kans van slagen tijdens een homeopathische behandeling zeer van dienst zijn.
Lees meer ………… ziekte en gezondheid.