CSL

Wat ik kan geven, is je te zien, te horen, te begrijpen
Je accepteren zoals je bent en…..als dat lukt, als dat gebeurt, komt een wezenlijk contact tot stand. Dan kunnen we samen iets.

 

 

 

 

 

 

 

U voelt intuïtief aan dat er iets aan de hand is met uw/een kind maar kunt er niet precies de vinger opleggen. Men moet voorzichtig zijn met al te snelle conclusies, omdat het vooral bij zeer jonge kinderen moeilijk is om precies vast te stellen wat er aan de hand is. Het kan zijn dat een kind het traject van onderzoeken heeft doorlopen en er een (voorzichtige ) diagnose ASS/AD(H)D of een andere gedragsstoornis is vastgesteld. Dan begint de zoektocht naar informatie en de juiste behandelingen, vanuit de reguliere en/of de alternatieve hoek. Er komen vragen op als: Waar doen we goed aan? Gaan we medicatie geven? Welk soort onderwijs is geschikt? Welke behandeling/begeleiding past bij ons en ons kind.

Ik werk met kinderen in de speelkamer onder andere met de methode Contact Gericht Spelen en Leren (CSL). Dit is de Nederlandse methode van het SON-RISE programma ontwikkeld door het autism center in de Verenigde Staten.
CSL is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met stoornissen binnen het autisme spectrum (ASS, PDD-NOS, Asperger, RETT).  Maar CSL kan ook heel goed werken voor alle kinderen die extra zorg nodig hebben.
CSL is een techniek gegeven vanuit een niet oordelende liefdevolle en accepterende houding. Het gaat er om het kind te leren zien met zijn soms voor ons onbegrijpelijk gedrag. Waar liggen zijn kwaliteiten, hoe benadert het de  wereld vanuit zijn eigen intelligentie.
Omdat de ouders in eerste instantie de kracht en de bron zijn waaruit het kind kan groeien, spelen zij een belangrijke rol bij het contact gericht spelen en leren.

 

Mischa van twee jaar zit al in een hoekje te spelen als ik in de speelkamer kom.
Heel stilletjes ga ik een paar meter van hem vandaan zitten. De speelkamer is een zo’n mogelijk prikkelarme  omgeving. Dat moet helpen Mischa bij zijn spel te houden en mij te accepteren. Hij kijkt niet op of om, maar ik heb wel het gevoel dat hij mij in de gaten houd. Mischa legt de legoblokjes nauwkeurig op kleur en in een rij en neuriet en wiegt daar zachtjes bij. Behoedzaam pak ik ook een paar blokjes en leg die naast zijn rij. Heel eventjes stopt Mischa met zijn spel, en het lijkt alsof hij de blokjes wil pakken. Maar hij laat het toe en gaat weer door. Ik beweeg en neurie mee, leg af en toe een blokje en volg hem precies in zijn spel.
Na een tijdje krijg ik het daar wat moeilijk mee, ik word er onrustig van en begin mij af te stemmen op andere zaken. Dit heeft onmiddellijk effect op Mischa. Hij wordt ook onrustig, staat op, en lijkt zijn draai niet meer helemaal te kunnen vinden. Ik ga stil zitten, probeer mijn hoofd weer leeg te maken van gedachtens en mij te concentreren in het hier en nu, bij Mischa. Het is goed zoals het is. Dat helpt. Mischa komt weer bij mij zitten en begint weer met het leggen van de blokjes. Ik doe weer met hem mee. En warempel na een tijdje komt er variatie in zijn spel en bewegingen en ik doe alles na. Het lijkt wel of we samen plezier in zijn spel beginnen te krijgen. We communiceren via zijn spel en Mischa heeft de leiding. Een eerste voorzichtige contact is gemaakt.

De doorbraak
Een aantal sessie later, veel blokjes later, komt de doorbraak. Mischa laat mij veel meer toe in zijn spel. Er is soms vluchtig oogcontact via de spiegel. Er komt wat meer speelgoed op de grond, we kijken samen en ieder voor zich in boekjes, hij rent meer rond, maakt meer geluiden en ik probeer nog steeds vrolijk mee te doen. Dit lukt niet altijd even goed, maar Mischa laat mij dat meteen weten door zich dan meer te sluiten en onrustig te worden. Voor mij is dat een signaal om mijn eigen gedachtes en houding onder de loep te nemen. Wat zijn mijn oordelen over hem waard, waarom oordeel ik. Ik wil Mischa echt gaan begrijpen en accepteren zoals hij is, dat heeft niets met verkeerd, mentaal gezond of gehandicapt te maken. Dat soort etiketjes zijn verleidelijk maar alleen een ‘domoor’ denkt ze nodig te hebben om een ‘behandeling’ te kunnen starten. Maar ik wil alleen contact met hem en op zijn niveau. Alleen dan heeft hij iets aan me.
Mischa leert mij dit allemaal zien. Wie leert nu van wie en wat, gaat er door mijn hoofd.
Tijdens de derde sessie, als we samen veel plezier hebben door rond te rennen, ballonnen hoog te gooien, samen neuriënd achter elkaar aan, met de handen hoog, laat Mischa zich vallen op de kussens. Ik laat mij ook meteen lachend naast hem vallen en kijk naar hem. Mischa kijkt mij aan, tast voor het eerst voorzichtig met zijn vingers mijn gezicht af en zoekt bewust mijn ogen. Ik zie zijn prachtige ogen die mij rechtstreeks strak en helder aankijken en een stralende lach verschijnt op zijn gezicht. Er is echt bewust contact.
En dan zijn we er klaar voor. Vanaf die tijd gaan we met nog andere spelers, onder leiding van Mischa zijn fantastische ouders, op ontdekkingsreis.
Dit vanuit de juiste attitude, acceptatie en zonder vooropgezette overtuigingen, binnen de grenzen en onder zijn voorwaarden.
We dagen Mischa uit, motiveren hem tot groeien/ontwikkelen. Met vallen en opstaan, veel plezier en hard werken. We stellen doelen. Leren hem praten, eten, zindelijk worden en andere zaken.
Mischa leert vertrouwen te krijgen in de buitenwereld, maakt steeds meer contact en laat zien dat hij veel wil leren en daar plezier in heeft.
Na een half jaar CSL in de speelkamer met verschillende spelers, gaat Mischa naast de CSL samen met mij als schaduwbegeleider naar de peuterspeelzaal en geniet hij zichtbaar van alles om hem heen. Hij begint contact te maken met de andere kinderen.
Samen met zijn ouders en weer nieuwe mensen gaat de ontdekkingsreis nog steeds door.

Ter verduidelijking
Speelkamer
: Voor veel kinderen met een autistische stoornis, is de wereld te groot. Ze raken in de war van alle prikkels die een ‘normale’ omgeving oplevert. Voor het contactgericht spelen zijn ze daarom gebaat bij een aparte prikkelarm ingerichte speelkamer met speelgoed hoog op een plank, niets aan de muur, alleen wat kussens op de grond en een tafeltje waaraan ze spelletjes kunnen doen.
Speler
: Iemand die een opleiding contact gericht spelen en leren heeft gevolgd. Zelden is dit een vrijwilliger. Spelers worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget.

Waar lees ik meer over CSL en hoe zet ik een speelprogramma op
De ouders kiezen in eerste instantie om een speelprogramma op te zetten en zoeken daarbij de spelers die komen helpen.
Daarvoor kan het nodig zijn om opnieuw te leren kijken naar jezelf en je kind. Dit wordt binnen CSL bereikt via de dialoog van de Option methode.
Meer over CSL en de Option methode……. 1 en 2

Consult
Als het bovenstaande u aanspreekt kunt u een consult aanvragen waarin ik samen met u inventariseer wat het beste is voor u en uw kind en u antwoord krijgt op al uw vragen.
Ik begeleid u en uw kind in de eerste stappen op weg naar en in het speelprogramma en kan indien nodig samenwerken en u doorverwijzen in ons multidisciplinair team naar de juiste mensen die u verder kunnen begeleiden.

Cursussen
Er worden verschillende CSL en soortgelijke cursussen gegeven in het Noorden.