Consult


Alleen dat wat iemand werkelijk is heeft helende kracht.
(Carl G. Jung)

 

Volwassenen

Een eerste gesprek, de anamnese , duurt al snel twee uur. Ik breng uw klachten en symptomen op fysiek, emotioneel en mentaal gebied in beeld.
Ik ben geïnteresseerd in de ziektegeschiedenis, de ziekten in de familie (erfelijkheid) en de eventuele externe invloeden.  Zo wordt een totaalbeeld verkregen.
Niemand met dezelfde klacht als bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, hooikoorts, diabetes, angst, depressie, of een slaapstoornis heeft hetzelfde totaalbeeld. Dat betekent ook dat niemand met dezelfde klacht hetzelfde homeopathische geneesmiddel nodig heeft.

Maatwerk
Ik heb niet veel aan alleen een diagnose. Dan begint het werk pas. Wie bent u als uniek mens, achter de diagnose, met uw specifieke eigen ziektebeeld en uw persoonlijk verleden. Waarom juist dit klachtenbeeld? Met welke erfelijkheid (miasma) bent u belast?
Klassieke homeopathie is dus maatwerk. De homeopathische geneesmiddelen worden speciaal voor u uitgezocht.
De psychische gesteldheid en op wat voor een wijze de klachten tot uiting gebracht worden, geven de doorslag tot de keuze van de geneesmiddelen. Voordat ziekte stoffelijk wordt heeft er al een verschuiving op psychisch niveau plaats gevonden. Onder de psychische gesteldheid vallen ook de delusions. Een delusion is een waanidee. Een gevoel dat niet door feiten gestaafd kan worden. Ik probeer te begrijpen wat de delusion van iemand is en wat dat over diegene zegt. Zodoende kan ik beter tot de kern doordringen en beter passende middelen voorschrijven.
Werkt de behandeling dan hoor ik vaak dat, naast de verbetering van de hoofdklacht, er meer energie en inzicht verkregen is.  Dat men bijvoorbeeld beter in zijn vel zit, betere keuzes maakt en mocht dat nodig zijn, veranderingen in zijn leven heeft doorgevoerd.
Een vervolgconsult vindt plaats na ongeveer acht weken.

KINDEREN

Ieder kind heeft wel eens wat. Het kan iets acuuts zijn, wat zich doorgaans vanzelf wel oplost. Maar er kunnen ook blijvende steeds terugkerende klachten zijn die het levensgeluk van de ouders en het kind beperken. Uw kind kan bijvoorbeeld steeds verkouden zijn, oorontstekingen hebben, intense jeuk hebben, buikpijn als het uit school komt, angstig zijn, slecht slapen of heel druk zijn en zich niet kunnen concentreren.
Als ouders willen we graag wat doen, maar wat is nu de beste aanpak voor uw kind. Een antibioticakuur lijkt bij veel klachten een oplossing, maar is vaak maar tijdelijk, en andere medicatie voor een jong kind is ook iets wat je als ouders niet zo maar gaat geven.
Klassieke homeopathie is juist voor kinderen een zachte en effectieve geneeswijze. Kinderen reageren vaak heel snel en goed op homeopathische geneesmiddelen. Ze knappen fysiek weer op, worden rustiger, zijn prettiger in de omgang, hebben weer vriendjes, een beter contact met de ouders, krijgen weer meer energie en gaan zich beter ontwikkelen. Uw kind kan beter gaan slapen, meer zelfvertrouwen gekregen hebben, minder angstig geworden zijn, beter zijn gaan eten, etc. Dus niet alleen de hoofdklacht waarvoor uw kind kwam verbeterd maar er zijn ook positieve veranderingen op andere gebieden waar te nemen.
Tijdens de behandeling staat uw kind centraal. Ik wil niet alleen weten waar uw kind last van heeft maar ook hoe de klacht is ontstaan. Ik wil de ziektegeschiedenis weten, de ziektes in de familie en hoe de zwangerschap is verlopen. Ik wil weten hoe zijn/haar gedrag thuis, met vriendjes, op school en de relatie tussen u en uw kind is. U krijgt voldoende ruimte om uw verhaal hierin als ouder te vertellen.
Tijdens het consult kan uw kind, indien nodig, spelen in de speelkamer en zal ik hem observeren, contact proberen te leggen en af en toe wat vragen. Kortom uw kind wordt liefdevol, zonder oordeel en met respect benaderd.

LM-POTENTIE 

 

 

 

Ik werk binnen de homeopathische behandeling, met uitzondering van de CEASE-therapie, grotendeels met LM potenties. LM-potenties zijn volgens Hahnemann de meest volmaakte potenties. Ze kunnen de behandelingsduur aanzienlijk bekorten en beginverergeringen voorkomen. De LM potentie wordt bereid via de verdunningsverhouding 1:50.000 en met iedere potentiestap gedynamiseerd door 100 maal schudden.

 

 

 

De toepassing van de LM-potentie verschilt op veel punten van die van de eenmalige C potenties.
Er is verschil in de reactiepatronen, de dosering en de schudslagen, de verdunningsgraad is per situatie anders en de frequentie van inname hangt af van het individu en de pathologie.
Het voordeel is dat een LM-potentie dagelijks genomen kan worden, ook bij chronische ziektes. De dosering kan beter aangepast worden zodat er meer controle over het verloop van de behandeling kan zijn.
LM-potenties worden uitsluitend in een verdunning in water of opgelost in alcohol als snuifdosis toegepast.

Voor een behandeling vind ik het belangrijk voor u om te weten dat ziekte niet alleen kan ontstaan door interne invloeden maar ook door externe invloeden.
Deels geërfd en deels door milieu-invloeden en levenswijze.
De meest voorkomende externe invloeden zijn

  • Vaccinaties en medicatie
  • Bestrijdingsmiddelen en medicatie in voeding en conserveringsmiddelen (E nummers)
  • Narcose
  • Zware metalen, plastic en andere weekmakers, verf en verfverdunners.
  • En nog veel meer…

Bij een grote overbelasting door externe invloeden kan ik, naast het geven van een passend homeopathisch geneesmiddel, ook de CEASE therapie inzetten.
lees meer ……… CEASE therapie