Autisme en ASS

Begrip is de eerste stap naar genezing.

 

 

 

 

Het kan lastig zijn om gedrag van kinderen met autisme op de juiste wijze te duiden. Men spreekt over kinderen met klassiek autisme of kernautisme en kinderen die passen binnen het spectrum van autisme (ASS).
Soms wordt ook gesproken van een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de stoornis invloed heeft op de gehele ontwikkeling van het kind.
Klassiek autisme of kernautisme wordt gezien als de meest ernstige variant van het autisme spectrum.
Allereerst is het belangrijk om te weten dat alle kenmerken niet bij iedereen met een ASS aanwezig hoeven te zijn. Ook kunnen deze kenmerken van moment tot moment verschillen, afhankelijk van de
stemming van het kind en de gebeurtenissen om hem of haar heen. Elk mens/kind met autisme moet als uniek gezien worden.
Ook vind ik dat een diagnose niet tot doel moet hebben om kenmerken/symptomen te onderdrukken met medicatie, zodat iedereen in de omgeving er zo min mogelijk ‘last’ van heeft. Ik zie dit in de praktijk nog wel eens gebeuren.
In mijn praktijk betekend een diagnose een mooie uitdaging om het kind en de betrokkenen inzicht te geven, om nader tot elkaar te komen en om het kind te leren met zijn ‘beperkingen’ om te gaan. Vanuit harmonie en een veilige omgeving kan een kind zich optimaal ontwikkelen en zijn talenten ontplooien.

ASS wordt gekenmerkt door

 • een verminderd vermogen tot sociaal contact
 • een verminderd vermogen tot communiceren
 • een verminderd gebruik van de fantasie en een star patroon van steeds terugkerende stereotype bezigheden

Op grond van de DSM-IV ( Diagnostic Statistical Manual of Mind disorders 4de versie) worden de volgende stoornissen in het autistisch spectrum onderscheiden:

* Autistische stoornis
De moeilijkheden beginnen al voor het 3de levensjaar.

Er zijn beperkingen in de sociale interacties,  de communicatie en men ziet herhalende stereotype patronen in gedrag, belangstelling en activiteiten.

* Desintegratieve stoornis van de kindertijd
De autistische symptomen treden pas op na een normale ontwikkeling van ten minste de eerste 2 levensjaren. Er treedt verlies op van voorheen verworven vaardigheden op ten minste 2 van onderstaande gebieden.

 • Expressieve en receptieve taal
 • Sociale vaardigheden en aanpassingsgedrag
 • Zindelijkheid (zowel urine als ontlasting)
 • Spel
 • Motorische vaardigheden.

Daarnaast worden achteruitgang geconstateerd op ten minste 2 van de volgende gebieden

 • sociale interacties; relaties met leeftijdgenoten; gebrek aan sociale en emotionele wederkerigheid
 • Kwalitatieve beperkingen van de communicatie
 • Beperkte, zich herhalende en stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten

* RETT-syndroom
De zeldzame stoornis van RETT komt alleen bij meisjes voor. De eerste symptomen worden zichtbaar na een normale ontwikkeling van ten minste 5 maanden.

 • Afname van de schedelgroei tussen vijf maanden en vier jaar, terwijl de schedelomvang bij de geboorte nog normaal was.
 • Verlies van eerder verworven doelgerichte handvaardigheden tussen vijf maanden en tweeën half jaar. Hierop volgt de ontwikkeling van stereotiepe handbewegingen.
 • Verlies van sociale betrokkenheid
 • Optreden van een slechte coördinatie van het lopen of de bewegingen van de romp.
 • Ernstige beperkingen in de ontwikkeling van de expressieve en receptieve taal met ernstige psychomotorische achterstand.

* PDD-NOS (Pervasive development disorder not otherwise specified). Volwassenen en kinderen met PDD-NOS voldoen net niet aan de criteria van een van de bovenstaande stoornissen. Er is ook wel sprake van:

 • beperkingen in de ontwikkeling van de sociale interactie, samen met tekortkomingen in (non)verbale communicatieve vaardigheden of de aanwezigheid van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten.

* Asperger syndroom
Bij kinderen en volwassenen met de stoornis van Asperger is geen sprake van een achterstand in de taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling of in de ontwikkeling van vaardigheden om zichzelf te helpen. Er is een normale tot hoge intelligentie.

Wel is er sprake van beperking in de sociale interactie en herhalende stereotype patronen in gedrag, belangstelling en activiteiten.

Reguliere behandeling

Medicijnen om bepaalde gedragingen van probleemgedrag in te tomen.

 • Anti-psychotica ter verlichting tegen sterk stereotype gedrag, prikkelbaarheid, driftbuien, hyperactiviteit.
 • Antidepressiva. Bij ernstig dwangmatig gedrag en automutilatie.
 • Anti-epileptica.

Veel gebruikt zijn onder andere Ritalin; Haldol; Risperdal; Dipiperon en Dixarit. Vaak geven deze middelen veel bijwerkingen zoals angst; onbeschermd voelen, mager of dik worden, traagheid en vervlakking van gevoelens.

Door deze bijwerkingen is het vaak voor de ouders een reden om alternatieve behandelingen te raadplegen.

Klassieke homeopathie

Homeopathie behandelt de oorzaak en kan veel betekenen voor kinderen met ASS. Ook omdat homeopathie een individuele geneeswijze is kan het er voor zorgen dat er recht gedaan wordt aan het unieke van het kind. Dat laatste is erg belangrijk, omdat geen enkel kind met autisme hetzelfde is. Een homeopatische behandeling kan veel (gedrag) stoornissen bij een kind met ASS aanzienlijk verminderen.

Ondanks dat door een reguliere behandeling de symptomen grotendeels onderdrukt zijn is het voor mij toch mogelijk om de juiste informatie te krijgen. Ik  zal dan naar de symptomen vragen voor de inname van medicatie. Reguliere en homeopathische medicijnen kunnen naast elkaar gebruikt worden. Bij verbetering van de klachten kan er veilig afgebouwd worden van de reguliere medicatie

Lees meer…….. klassieke homeopathie

CEASE therapie

Bij ASS kan CEASE therapie een zeer effectieve methode zijn, al of niet in combinatie met homeopathie. Er kan effectief wat aan die vormen van autisme gedaan worden die zijn ontstaan door vaccinaties of andere gifstoffen. Het behandelen met de CEASE therapie kan naast eventuele reguliere medicatie. Wanneer er positieve veranderingen waargenomen worden, dan kan er in overleg langzaam en veilig afgebouwd worden van de reguliere medicatie.

Lees meer……… CEASE therapie