AD(H)D

Ik ben een doodgewoon kind met ADHD
Ik ben niet gek, ik ben niet dom
Ik ben alleen te druk
Ik snap zelf niet eens waarom
Dat is best vervelend
Maar ik ben niet zielig, nee!

Ik ben gewoon een kind met ADHD

( bron: songtekst Kinderen voor kinderen)

 

 

 

 

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: Aandacht Tekort Stoornis met Hyperactiviteit.

ADHD komt ongeveer bij 3 tot 5% van de kinderen voor en kan ook voorkomen bij volwassenen. Kinderen met ADHD vertonen een gebrek aan aandacht en/of zijn overbeweeglijk en impulsief. Uiteraard geldt dat voor alle kinderen, maar bij kinderen met ADHD is het extreem.Het gaat hier om onmacht en zeker niet om onwil. Bovendien lijden deze kinderen zelf onder hun gedrag. Kinderen die hyperactief en impulsief zijn kunnen zich voortdurend onrustig voelen. Ze vinden het lastig om op hun plaats te blijven zitten.  Sommige kinderen moeten constant met hun handen en voeten bewegen of zitten overal aan. Daarnaast kunnen sommige kinderen bijvoorbeeld moeilijk op hun beurt wachten of zeggen en doen impulsief alles wat er in hun op komt. Ze zijn gemakkelijk afgeleid, vergeetachtig, raken dingen kwijt, hebben moeite met organiseren en vermijden langdurige mentale inspanning.

Misschien maakt de volgende vergelijking een en ander duidelijk. Stelt u het menselijk brein voor als een orkest onder aanvoering van een dirigent. Deze maakt van de orkestleden een samenhangend geheel dat tot een harmonische uitvoering komt. Bij ADHD is die dirigent er wel, maar hij doet niets of in ieder geval te weinig. De afzonderlijke orkestleden zijn tot grote prestaties in staat, maar samenspelen lukt niet. De muziek is een chaotisch rommeltje.

Chaos, wederzijds onbegrip en misverstanden in de dagelijkse omgang thuis, bij het leren op school en bij het spelen met vriendjes zijn dus in deze omstandigheden onontkoombaar. Zonder adequate behandeling bestaat op latere leeftijd een kans op het ontstaan van antisociaal gedrag en op het gebruik van verslavende middelen.

Naar mijn mening wordt er aan kinderen met bovenstaande problemen vaak te snel een diagnose gegeven of een etiketje opgeplakt. Ook moet een diagnose niet tot doel hebben om het probleem te onderdrukken met medicatie zodat iedereen er in de toekomst zo min mogelijk ‘last’ van heeft.

In mijn praktijk betekent een diagnose ook een mooie uitdaging om kind en betrokkenen inzicht te geven in de problematiek, om nader tot elkaar te komen en om kind en betrokkenen te leren om met de beperkingen om te gaan. Vanuit harmonie en een veilige omgeving kan een kind zich optimaal ontwikkelen en zijn talenten ontplooien.

Binnen de diagnose ADHD worden er subtypes onderscheiden.

* ADD. Kinderen met vooral aandacht- en concentratieproblemen zonder hyperactiviteit. (Bron: Stichting ADD Nederland)

* Kinderen met overwegend hyperactief en impulsief gedrag

* Kinderen met zowel aandachtsproblemen en hyperactief en impulsief gedrag.

* ODD. Oppositioneel opstandige gedragsstoornis. kan naast AD(H)D voorkomen

Lees meer www.steunpuntadhd.nl

Reguliere behandeling

Voor de bijsluiters zie onderstaande link  Consumed

Het gebruik van deze medicatie dient plaats te vinden onder begeleiding van een arts met ruime ervaring. Dit is in de praktijk helaas niet altijd het geval. Er wordt maar al te vaak te gemakkelijk mee omgegaan.
De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Volgens de voorschriften van de WHO mag het niet gegeven worden aan kinderen onder de 6 jaar, omdat de classificatie nog niet vastgesteld kan worden. Helaas wordt medicatie ook gegeven aan kinderen onder de 6 jaar.

In combinatie met een reguliere behandeling zijn complementaire therapieën mogelijk. Deze kunnen bestaan uit:

  • Een gezonde zuivere voeding
  • Orthomoleculaire behandeling.
    Multivitamine; Vit C samen met zink en magnesium; Omega 3 die de doorbloeding van de hersenen bevordert.
  • Klassieke homeopathie/CEASE-therapie

AD(H)D en klassieke homeopathie/CEASE-therapie

50% van de kinderen met AD(H)D kan verbeteren met een homeopathische behandeling. In combinatie met de CEASE therapie is dit percentage aanzienlijk hoger.
Er zijn geen nadelen aan deze behandeling. Het homeopathische geneesmiddel geeft geen bijwerkingen.
Soms is het effect van de behandeling snel merkbaar, soms langzamer.
Er wordt gekeken naar het totale kind, dus inclusief zijn emotionaliteit en karaktereigenschappen. De keuze van het middel zal mede worden bepaald door persoonlijke achtergronden en kenmerken zoals angst, onzekerheid, verdriet, jaloezie, trauma’s, intoxicaties, vaccinaties, biografie en erfelijkheid.
Een combinatie met een reguliere behandeling is mogelijk. Bij verbetering kan er veilig langzaam afgebouwd worden met de medicatie.

Lees meer……….. Klassieke homeopathie en CEASE-therapie .